Yoshihito Shimazu

麻酔科 医員

嶋津 義人

Yoshihito Shimazu